Tumblelog by Soup.io
 • rachelbones
 • Najada
 • andzxa89
 • spero
 • killjill
 • damnniceawesome
 • whatadesire
 • straycat
 • Iriss
 • anuszka
 • desi
 • bananaapple
 • alphabet
 • kornmaedchen
 • savor
 • negacja
 • patidaga
 • fraufledermaus
 • drozdzi
 • repostedfrom
 • jme
 • carfreitag
 • fhr
 • kay
 • dympna
 • szczepan
 • f4m8
 • marakyo
 • kociolek
 • haraday
 • FreXxX
 • mrymrumru
 • Inslia
 • aleKSandra
 • mondkroete
 • mosaiq
 • EvilDeath
 • MrCoffe
 • paulucha
 • drttop
 • omg-archy
 • n0g
 • apm35
 • jawe
 • olajabola
 • chesh
 • sensejunkie
 • ZaphodB
 • erdbeerfee
 • Toyuru
 • moop
 • unno
 • straggler
 • paskudaruda
 • marble
 • mhhm
 • rocktechnika
 • acia
 • vermis
 • asz
 • girlinterrupted
 • naturalismus
 • Kabrioletta
 • incerto
 • andzxa
 • redsth
 • cuilwarthien666
 • bladzik
 • zalogowana
 • alxmb
 • monimich
 • hongmeow
 • ZielonaSowa
 • 18alexa18
 • jv6
 • liwaj
 • westentaschenphilosoph
 • pipistrella67
 • fragles
 • wikaa
 • toniewszystko
 • eter
 • batgirl
 • deathbringer
 • jasswentz
 • artofbeing
 • kamykartur
 • miserere
 • bubu-jaga
 • Morocco
 • eccentricn
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • unitedsoupsanimals
 • melancoliaheartrock
 • sinkingshits
 • wersjakieszonkowa
 • malech
 • misery000
 • Meeresbraut
 • Qualinestii
 • flitterempire
 • katvont
 • angelsdemon
 • lovemovies
 • meeds
 • terefereere
 • misskatha
 • patzi
 • fifty-shades-new-me
 • guyver
 • Anddoctorswontbeabletorecognizeyourfuckingface
 • lautenist
 • onychophora
 • JoschIsAGeek
 • sponzy
 • amphetamine
 • MerelyGifted
 • naelienn
 • fuzzylogic
 • anotherwaytodie
 • melonball
 • mbodct57
 • Senyia
 • jfkkfc
 • Kashmir86
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

7778 7723 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahugostiglitz hugostiglitz
7191 6e8d 500
Reposted from777727772 777727772 viagreywolf greywolf
Salvador Dalí and Yves Saint Laurent
Reposted fromMoonTide MoonTide viagreywolf greywolf
7426 09ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Reposted frombluuu bluuu
7742 6eb6 500
Reposted from777727772 777727772 viatomash tomash
7462 7120 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatomash tomash
1309 21f0
Reposted fromneingeist neingeist viatomash tomash
4489 ab15
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viatomash tomash
8361 680e
Reposted fromredux redux viatomash tomash
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
8525 ac79
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaPatij Patij
5858 7c52
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
8407 95c3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl